Een nieuw begin

“… toen de zon opging.”
Markus 16: 2b

Pasen is het feest van de opgestane Heiland, Jezus leeft. Wanneer Jezus niet zou zijn opgestaan dan vervalt meteen alle hoop, is er geen toekomst en verwachting. Dan is de mens reddeloos verloren. Maar met Pasen mag er verkondigd worden dat Jezus Leeft. De dood heeft Hem niet vast kunnen houden. Hij heeft de dood overwonnen en op Goede Vrijdag heeft Hij alles volbracht. Pasen laat ons zien dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven dat de Heere Jezus Christus voor ons verkregen heeft. Hij is het
die tot Zijn gemeente zegt; ‘Ik leef en u zult leven’. Van dat leven dat Hij verkregen heeft deelt Hij uit. Daar mogen de Zijnen in delen.

Daarom leeft niet alleen de Heere Jezus Christus, maar zullen ook diegenen leven die in Hem geloven. In hen maakt Hij een nieuw begin. Dat zien we op de Paasmorgen. In alle vroegte zijn Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salomé opgestaan om ’s morgens vroeg in de schemering naar het graf te gaan. Markus schrijft dat toen zij bij het graf kwamen de zon opging.

We moeten hier niet zomaar overheen lezen. Markus schrijft dit niet voor niets op. In de eerste plaats zien we hierin hoe vol de vrouwen waren van Jezus. Al was Hij voor hen een gestorven Jezus. De hoop dat Hij de Messias, de Christus zou zijn was met Zijn sterven vervlogen. Toch is hun liefde voor Hem zo groot dat ze niet in bed konden blijven liggen maar in alle vroegte maar het graf gingen.

Toen ze bij het graf aankwamen was de zon net op. Waar bent u met Pasen vol van? De extra vrije dagen? Even een paar andere dagen om iets leuks te doen met het gezin? Of bent u ook vol van Jezus net als de vrouwen die zo vroeg op weg gingen? De opgang van de zon betekent ook dat er een nieuwe dag begint. Een nieuw begin. Daarvan lezen we bijvoorbeeld ook bij Jakob die worstelt met God bij Pniël. Jakob die daar zijn nieuwe naam kreeg, Israël. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter
mank aan zijn heup (Genesis 32:31). De Heere begint opnieuw met Jakob, ondanks zijn zonden, zijn verleden.

Misschien begrijpt u nu waarom Markus benadrukt dat de zon opging toen de vrouwen bij het graf kwamen. Hij verkondigt een nieuwe dag, een nieuw begin. Dat gebeurt met Pasen. Pasen betekent dat God een nieuw begin maakt. We zien eerst hoe de Heere Jezus Christus de weg van vernedering is gegaan. Hij is de Man van smarten, Hij werd geslagen en veracht. Hij moest lijden en werd gekruisigd en gedood, door God verlaten. Zo werd Hij in het graf gelegd.

Maar toen werd het Pasen. De vernederde Christus wordt nu verhoogd. Het graf gaat open. Geen Man van smarten meer maar de verhoogde, opgestane Koning. Nu zal Hij opklimmen, het zal Hemelvaart worden, Hij zit aan Gods rechterhand en zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. De zon ging op! Pasen spreekt van een nieuw begin. Wanneer we nog even denken aan Jakob in Pniël: Jakob en toch Israël! Pniël betekende voor Jakob een nieuw begin. Het kwam weer goed tussen God
en Jakob. Pasen zegt hetzelfde: Het komt weer goed tussen God en mensen. De schuld is betaald. Christus heeft alles volbracht en het is weer goed tussen God en de Zijnen. Paulus zegt: “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging”. Wat een onuitsprekelijk wonder. Een nieuw begin, de schuld is verzoend.

Dát is Pasen, dat God om Christus’ wil een nieuw begin wil maken. Dat geestelijke dode mensen, arme zondaren, geestelijk vernieuwd worden. Dat de oude mens afgelegd wordt en met de nieuwe mens bekleed wordt. Dat is de vrucht van Pasen, dat je opnieuw geboren wordt. Is dat in uw en jouw leven al gebeurd? Omdat het Pasen is geworden, omdat de Heere Jezus Christus de overwinning heeft behaald, kunt ook u en jij zalig worden. We zijn van nature allemaal verloren mensen die in de dood liggen. Maar het opgaan van de zon
(Zon) met Pasen laat ons zien dat God een nieuw begin maakt en een nieuwe dag laat beginnen. Dat wil de Christus ook aan u en jou geven, een nieuw begin. Een nieuw begin van vergeving van zonden en schuld. Hij is opgewekt om ons rechtvaardig te maken. Rechtvaardig zou de dood zijn geweest. Maar God ziet de Zijnen in Christus aan. Hij; overladen met onze schuld en straf. Wij; verlost en vrijgesproken. Dat is het nieuwe begin van Pasen.

Ds. M.J. van Keulen

Laat een reactie achter