Haïti

In 2008 is Margot de Greef als missionair diaconaal werker uitgezonden door de gemeente van Drogeham naar Haïti. De eerste jaren was ze werkzaam voor de organisatie Mennonite Central Committee en vervolgens 11 jaar lang voor Church World Service.

In de loop van 15 jaren in Haïti heeft Margot in diverse vormen steun mogen geven en ontvangen. Via onze kerk wordt het werk in Haïti gesteund in gebed en door financiële giften. Via het diaconaat van het landelijke Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt zowel financiële als morele steun geboden. Ook stichtingen en individuele giften dragen bij aan de werkzaamheden in Haïti.

In 2023 is Margot teruggekeerd naar Nederland. Zij blijft echter van afstand nog steeds betrokken bij Haïti en zal daar dan ook jaarlijks een periode doorbrengen. Ze is nog steeds missionair diaconaal werker namens de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De situatie in Haïti is in de loop van de tijd dat Margot daar verbleef, helaas aanzienlijk verslechterd. In juli 2021 is de toenmalige president vermoord. Eind 2023 blijft het land nog steeds zonder president en zonder parlement. Met regelmaat wordt Haïti opgeschrikt door natuurrampen, zoals een aardbeving in 2022, een orkaan in 2016 en een aardbeving in 2010, om er maar enkele te noemen.

Wat de situatie bovenal heeft bemoeilijkt de afgelopen jaren is de groeiende aanwezigheid van gewapende bendes, die zowel elkaar als de bevolking naar het leven staan. Hierdoor is reizen in het land niet zonder gevaren. Vooral rondom de hoofdstad Port-au-Prince zijn bendes actief, maar ook elders in het land. Regelmatig zijn er wegblokkades, is er een tekort aan brandstof (met alle gevolgen van dien), moeten scholen en zelfs ziekenhuizen sluiten, vinden er ontvoeringen en verkrachtingen plaats, of raken mensen (dodelijk) gewond als er schoten vallen tussen bendes. Bedrijven moeten de deuren sluiten, mensen verliezen hun werk, prijzen stijgen en honger neemt toe. Door het bendegeweld zijn vele mensen uit hun huizen verdreven, elders toevlucht zoekend.

Juist onder zulke moeilijke omstandigheden blijft het belangrijk om door gebed en andere tekenen van betrokkenheid een lichtje te laten schijnen en hoop te bieden. Onze broeders en zusters in Haïti putten kracht uit het gebed dat met regelmaat vanaf de kansel in Drogeham klinkt of in de eigen thuisomgeving. Met de giften worden diverse activiteiten ondersteund. Een klein gebaar kan van grote waarde zijn.

Zo zijn er een aantal gezinnen die steun ontvangen bij ziekte, voor onderwijs van de kinderen, beroepsonderwijs, of om tijdelijk onderdak te vinden als ze hun huis moeten verlaten door bendegeweld. Er zijn stevige, veilige huizen gebouwd voor gezinnen die hun woning zijn verloren in een orkaan of aardbeving. Onderwijs wordt mogelijk gemaakt door te helpen met de bouw van scholen, de aanschaf van meubels en lesmateriaal, of het betalen van salarissen van docenten. Er is training gegeven om kennis te vergroten. Er zijn dieren en zaden verstrekt om groentes te verbouwen voor eigen consumptie en voor de verkoop, om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het thuisfront comité van Margot vergadert een aantal keren per jaar en organiseert acties om aandacht te vragen voor Haïti en fondsen te werven, maar ook om saamhorigheid binnen de gemeente en betrokkenheid bij elkaar aan te moedigen. Via nieuwsbrieven en zo nu en dan een presentatie houdt Margot de gemeente op de hoogte van het wel en wee in Haïti. Meer nieuws is eveneens te lezen op https://margotdegreef.waarbenjij.nu/.