Mannenvereniging “Onderzoekt de schriften”

De mannenvereniging vergadert eens in de twee weken op woensdagavond om 19.45 uur.

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” werd opgericht op 12 januari 1968. De vereniging stelt zich ten doel, door het onderzoek van de schriften, de persoonlijke kennis en inzicht in Gods Woord te vermeerderen en elkaar op te bouwen in het geloof. Bovendien bespreken we wat het betekent voor het leven in de praktijk van alledag.

De vereniging gebruikt het studiemateriaal uit “De Saamwerker”, het orgaan van de Bond van de Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland. Hierin staan elke keer 2 Bijbelstudies van een predikant. In elke vergadering wordt 1 Bijbelstudie behandeld. Deze Bijbelstudies worden als zeer leerzaam ervaren. “De Saamwerker” verschijnt 4 x per jaar.

De vereniging is lid van de volgende organisaties:
1. Bond van de Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland
2. Mannenverenigingen District Friesland

Door het bestuur van de “Mannenverenigingen District Friesland” wordt tweemaal per seizoen (november en februari) een vergadering voor alle aangesloten verenigingen georganiseerd. Op deze vergadering wordt een onderwerp behandeld, meestal door een predikant uit de classis Leeuwarden. De broeders kunnen hierover vragen stellen en/of opmerkingen maken. Deze avonden worden over het algemeen als zeer leerzaam ervaren.

Naast de Bijbelstudie is er ook gelegenheid om gewone gesprekken met elkaar te voeren. Hetgeen als gezellig wordt ervaren, en het is ook goed voor de onderlinge band van de broeders. Beurtelings wordt er door de broeders gezorgd voor een traktatie bij de koffie of thee.