Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 19 Maart

Morgendienst 09:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 326: 1,3
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 12,14
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 22: 2
Schriftlezing: Mattheüs 26: 17-25
Gebed
Zingen: Psalm 41: 4,5
Verkondiging
– Jezus kondigt zijn verraad aan
– Wat Jezus zegt
– Wat de discipelen vragen
– Wat Judas vraagt

Zingen: Psalm 139: 10,14
Lezen eerste deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 67: 3
Zegen

Weerklank 326: 1,3
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 3: 1,2 (melodie psalm 130)
Stil gebed
Votum en groet
zingen Psalm 147: 1,6
Schriftlezing: Psalm 19
Zingen Psalm 102: 12
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 119: 47,49
Verkondiging Zondag 34 HC
– De wet des Heeren
– De inleiding op de wet
– De verdeling van de wet

Het eerste gebod
Zingen Psalm 19: 4,5
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 85: 3
Zegen


Weerklank 3: 1,2
1 Hoor Israël, de HEERE,
enig is onze God –
Hem liefhebben, Hem eren
dat is het hoogst gebod!
Gij zult uw God beminnen,
Hem dienen, dag en nacht,
met hart en ziel en zinnen
en met geheel uw kracht.

2 Laat voor dit woord des HEEREN
uw hart een woning zijn;
laat kinderen het leren,
vertel het groot en klein;
gij zult erover spreken
alwaar gij zit of staat,
het worde taal en teken
alwaar gij komt of gaat.