Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie donderdag 13 mei

Morgendienst 09:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 187: 1,3 De dag van onze Vorst brak aan
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 68: 16
Schriftlezing: Handelingen 1: 4-12
zingen Psalm 103: 10
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 24: 4,5
Verkondiging Zondag 7 HC
Zingen Psalm 47: 3,4
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 135: 12
Zegen