Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 18 april

Morgendienst 09:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 62: 1
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 142: 1,5,7
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 103: 4
Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
Gebed
Zingen: Psalm 139: 1,14
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5,6
Dankgebed
Collecten Zingen: Psalm 27: 7
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm42: 1,3
Stil gebed
Votum en Groet
zingen Psalm 8: 1,4
Schriftlezing: Spreuken 27
Zingen Psalm 19: 5
Geloofsbelijdenis
Gebed
zingen Psalm 119: 52, 53
Verkondiging
Zingen Psalm 147: 4,6
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 86: 6
Zegen