Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 24 oktober

Morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 34: 7 en 9
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 19: 7
Schriftlezing: Spreuken 4: 1-10 en 20-27
Gebed
Zingen: Psalm 25: 8
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 14
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 138: 1
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 145: 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 2
Schriftlezing: Romeinen 1: 1-17
Zingen Psalm 147: 10
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 45: 1
Verkondiging
Zingen Psalm 32: 1
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 27: 7
Zegen