Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 16 juni

Morgendienst 09:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 485: 1,3,5
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 124: 1,2,4
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 25: 7
Schriftlezing: Genesis 19: 1-16
Gebed
Zingen: Psalm 70: 1,2,3
Verkondiging:
Zingen: Psalm 118: 7,8
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 145: 2,7
Zegen

Weerklank 485: 1,3,5
1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

5 God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 74: 1,2,4,9,10
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 108: 1,7
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 2-31
Zingen Psalm 115: 5
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 17: 3,4
Verkondiging: 1 Timotheüs 6: 11-12
De goede strijd
– Voorrecht van die strijd
– Vijand in die strijd
– Verrijking door die strijd

Zingen Psalm 18: 9
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 138: 4
Zegen

Weerklank 74: 1,2,4,9,10
1 Wordt krachtig in de Heer
en in zijn sterke macht,
de duivel gaat tekeer,
weest op zijn list bedacht.

2 Niet tegen vlees en bloed
is deze strijd gericht,
het is een geest die woedt,
een vijand van het licht,

4 Om deze reden doet
Gods wapenrusting aan,
zodat gij als het moet
de vijand kunt weerstaan.

9 Zo staat gij dan gereed,
strijdvaardig en gespoord,
ten laatsten kamp en weet:
het zwaard dat is Gods woord.

10 En bidt dan in de Geest
voortdurend voor elkaar
God die de harten leest,
dat Hij u wel bewaar!