Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 16 januari

Morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 238: 1
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 104: 12
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Gebed des Heeren 2
Schriftlezing: Haggai 1
Gebed
Zingen: Psalm 139: 14
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 6
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 56: 5
Zegen

Weerklank 238: 1
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
‘t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 149: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 116: 2
Schriftlezing: Lukas 24: 44-56
zingen Psalm 40: 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 145: 6
Verkondiging “Gestorven, begraven en nedergedaald ter helle” Zondag 16 HC
Zingen Psalm 85: 4
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 17: 8
Zegen

Weerklank 149: 1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.