Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 17 september

Morgendienst 09:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 326: 1,3
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 51: 1,2
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 65: 2
Schriftlezing: Psalm 32
Gebed
Zingen: Psalm 32: 1,2
Verkondiging Psalm 32: 3-5
– Zwijgen of belijden?
Zingen: Psalm 32: 3,6
Lezen eerste deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 103: 2
Zegen

Weerklank 326: 1,3
1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 237: 1,2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 68: 13,16
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8-23
Zingen Psalm 118: 8
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 37: 2
Verkondiging
Tekst: 2 Koningen 6: 16 met als thema: een verborgen leger rond Elisa.
Zingen Psalm 33: 5
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 91: 1,5
Zegen

Weerklank 237: 1,2
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen
En ‘t werk der eeuwen dat zijn Geest omspant
Volvoert Zijn hand

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
En d’adem zijner lippen overmant
De tegenstand