Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 25 juli

Morgendienst 09:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 27: 3
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 91: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 119: 9
Schriftlezing: 2 Koningen 6: 8-23
Gebed
Zingen: Psalm 147: 6
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 4
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 119: 65
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 34: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 34: 5
Schriftlezing: Matth. 5: 21-26 en Lukas 12: 58-59
Zingen Gebed des Heeren: 8
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 141: 2,3
Verkondiging
Zingen Psalm 86: 6
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 85: 3
Zegen