Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 30 juni

Morgendienst 09:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 366: 1
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1,7
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 62: 5
Schriftlezing: Psalm 116
Gebed
Zingen: Psalm 116: 1,3,4
Verkondiging:
Danklied van een verloste
Zijn ellende
Zijn verlossing
Zijn dankbaarheid
Zingen: Psalm 116: 7,8,10
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 84: 6
Zegen

Weerklank 366: 1 (melodie psalm 89)
1 Ik heb slechts één houvast in leven en in dood:
mijn trouwe Heiland die zijn kostbaar bloed vergoot,
heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden,
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden;
ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren,
met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren.

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 215: 1,2,4,6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 27: 1
Schriftlezing: Johannes 11: 1-127
Zingen Psalm 68: 10
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 43: 3,4
Verkondiging:
Zingen Psalm 56: 5
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 48: 4,6
Zegen

Weerklank 215: 1,2,4,6
1 Er is een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

4 Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.