Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 27 november

Morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 111: 1,2,3,4
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 47: 1,4
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 115: 6
Schriftlezing: Lukas 1: 5-25
Gebed
Zingen: Psalm 130: 3,4
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 2
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 98: 2
Zegen

Weerklank 111: 1,2,3,4
1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ‘t morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus ‘t eeuwig licht!

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 113: 1,2,4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 84: 1,6
Schriftlezing: Jesaja 7: 1-17 en Mattheüs 1: 18-23
Zingen Psalm 138: 4
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Lofzang van Zacharias 1,4,5
Verkondiging
Zingen Psalm 118: 7,14
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 98: 1,2
Zegen

Weerklank 113: 1,2,4
1 O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

2 O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

4 O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!