Kerkdienst

Op deze pagina kan de kerkdienst meegekeken of meegeluisterd worden.

Hier de kerkdienst meekijken:

Hier de kerkdienst meeluisteren:


Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist.nl mee te luisteren.


Liturgie zondag 25 februari

Morgendienst – 09:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 149: 1
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 95: 3
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 79: 4
Schriftlezing: Exodus 30: 11-16 en Mattheüs 17: 22-27
Gebed
Zingen: Psalm 8: 1,8,9
Verkondiging: Tekst: Mattheüs 17: 24-27
Thema: Jezus en de tempelbelasting
– Van Jezus gevraagd
– Door Jezus betaald
Zingen: Psalm 85: 1
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 31: 17
Zegen

Weerklank 149: 1
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Middagdienst – 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 459: 1,3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 43: 1,5
Schriftlezing: Genesis 39: 7 t/m Genesis 40: 8 en Psalm 105: 17-19
Zingen Psalm 119: 6
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 105: 10,11,13
Verkondiging: Genesis 39: 20 en Psalm 105: 19b
Thema: Jozef gelouterd in de gevangenis
– Jozef als vluchteling
– Jozef als assistent
Zingen Psalm 66: 4
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 27: 7
Zegen

Weerklank 459: 1,3
1 Op bergen en in dalen
en overal is God!
Hoog in de hemelzalen
en hier op aarde is God!
waar mijn gedachten zweven,
hoever ook, daar is God!
omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

3 Verlaten mij ook allen,
die bij mij blijft, is God,
zou ‘k struikelen of vallen-
ik weet: mijn hulp is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God;
in dood en doodse banden,
ja overal is God.