Vrouwengroep “Tabitha”

Deze vereniging “Tabitha” is in 2003 opgericht. Een aantal leden van de vrouwenvereniging “Liudger”, nam het initiatief tot het oprichten van deze, jonge, vrouwengroep. Voor de jongere vrouwelijke leden van onze kerk, was er weinig aanbod op het gebied van Bijbelstudie. Tijdens een uitstapje naar de Bondsdag beraadden enkele dames zich erover hoe ze dit konden veranderen. De doelgroep destijds waren de vrouwen tussen de 22 en 35 jaar. Na een aantal avonden, samen met de initiatiefneemsters, begonnen we in september 2003 op eigen kracht.

De naam “Tabitha” werd gekozen (door de vrouwen zelf), omdat wij een naam van een vrouw bij onze vereniging vonden passen. “Tabitha” is dezelfde persoon als Dorcas, een vrouw die bekend stond om haar werkzaamheden in de gemeente. Ook wij willen graag zo in onze gemeente dienen.

Wij als leden van de vrouwenclub “Tabitha” komen 1x in de 14 dagen op een woensdagavond samen. De avond begint om 19:45 uur. Twee leden van de vrouwenclub hebben op één van deze avonden de leiding. Zij bereiden samen een Bijbelstudie voor en zoeken bijpassende psalmen/liederen erbij.  Na het gebed lezen we om de beurt een gedeelte voor uit de Bijbel en van de Bijbelstudie. Dan is er tijd voor pauze met koffie/thee en wat lekkers. Na de pauze bespreken wij de vragen die bij de Bijbelstudie horen. Het is heel leerzaam om zo met elkaar met Gods woord bezig te zijn. Je kan elkaar handreikingen geven over het geloof of – indien van toepassing – over de kinderen. Soms zijn er dingen die je anders bekijkt dan een ander, maar toch zit je wel op één lijn. Aan het einde van de avond zingen wij gezamenlijk nog een psalm/lied. Rond 21:45 uur eindigt één van de dames die de leiding heeft met ons en wenst een ieder wel thuis.

Voorzitter: Cornelia Velda (svelda@telfort.nl)

Secretaris: Marja Zwier (zwier76@hotmail.com)

Penningmeester: Sjoukje Alma (alma-dijkstra@live.nl)