Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als doel geld in te zamelen om de verbreiding van het evangelie ver weg en dichtbij mogelijk te maken. Veel gemeenteleden dragen hier financieel aan bij door periodiek een bijdrage te storten. Daarnaast organiseert de zendingscommissie ook acties om geld in te zamelen: ieder najaar wordt de gemeente verrast met een andere actie.

Naast zending in het algemeen is de zendingscommissie van Drogeham speciaal verbonden met het zendingsproject van Wilke en Marlies den Hertog in Thailand. Zij zijn uitgezonden door de Chr. Geref. Kerk te Leiden en wonen en werken sinds december 2015 als kerkplanters in (Na)Khon Sawan Thailand, provincie Isaan.

Ieder jaar wordt er een zendingsdag georganiseerd vanuit de classicale zendingscommissie. De deelnemende gemeenten leveren hieraan een bijdrage in de vorm van een opgedragen taak om bijvoorbeeld de kinderopvang of de catering te verzorgen. 
Op de zendingsdag is ’s morgens een spreker te gast die een meditatie of lezing verzorgt over de zending en ’s middags zijn er één of meerdere workshops te bezoeken over een specifiek aspect van de zending.
Tevens is er een zendingsmarkt aanwezig waar de plaatselijke zendingscommissies producten aanbieden; vanuit Drogeham zijn dit onder andere bloemstukken die gretig aftrek vinden. Deze artikelen worden jaarlijks gemaakt door enige enthousiaste vrouwen uit onze gemeente.

Wilt u een bijdrage geven voor de zending? Dan kunt u dit overmaken op: ING Bank: NL67 INGB 0004 1865 95 t.n.v. Zendingscommissie Chr. Geref. Kerk te Drogeham.

De commissie vergadert enkele malen per jaar, met name rondom bovenstaande activiteiten.

De commissie bestaat uit de volgende personen: 
Th. de Jonge (voorzitter) 
R.E. Boetes (secretaris) 
A. Zwier (penningmeester)
L. van der Meulen
J. de Boer – Procee
K. Hamstra
J.P. Wisse
J. Woudstra – Bruining
T. Claus – Kwakkel