Catechisatie

Ook komend seizoen zal er weer catechisatie gegeven worden. Bijbels onderwijs is erg belangrijk in ons geloofsleven en om te komen tot geloofsgroei. Dat geldt niet alleen voor onze kinderen maar ook voor jongeren en ouderen. Wat leert de Bijbel ons? Wat geloven wij eigenlijk en hoe doen we dat anno 2023? Op de catechisaties zullen dan ook geloofsvragen aan de orde komen die vanuit Gods Woord beantwoord zullen worden. Ik hoop dat de catechisaties door u en jou niet als een keuze of optie worden gezien maar als zegen. Een genadegave dat we nog op deze wijze onderwijs mogen en kunnen ontvangen.

Dit seizoen willen we beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst waarbij World Servants een presentatie hoopt te geven. Er wordt nog gekeken naar een datum. U en jij wordt hiervan op de hoogte gehouden. Wat betreft de catechisaties, deze zullen op de dinsdagavond gehouden worden. Hou deze avond vast vrij in je agenda. De jongeren worden uitgenodigd op de volgende tijden.

Groep 1. Leeftijd 12-16 jaar tijd: 19.00-19.45 uur
Groep 2. Leeftijd 17+ tijd: 19.45-20.30 uur

Er zijn ook jongeren die door de week studeren of werken en niet in de gelegenheid zijn om die reden de catechisaties te bezoeken. Er is bij voldoende belangstelling de mogelijkheid voor een bezemgroep die één keer in de veertien dagen bijeen komt op vrijdagavond van 19.30-20.30 uur. Heb je hier belangstelling voor meld je dan even aan bij ds. M.J. van Keulen.

belijdeniscatechisatie
Mocht jij er over nadenken om belijdeniscatechisatie te gaan volgen dan verzoeken we je om contact op te nemen met ds. M.J. van Keulen. Tijdstip van belijdeniscatechisatie wordt nog nader bekend gemaakt.

Heb je vragen neem gerust contact op:

Ds. M.J. van Keulen
0512-722006 
mj-vankeulen@solcon.nl