Mededeling m.b.t corona virus

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Update vanaf D.V. zondag 11 Oktober

Naar aanleiding van het besluit tot landelijk aanscherping van de maatregelen rond corona heeft de kerkenraad het volgende besloten. Er zal per dienst nog maar één wijk per keer uitgenodigd worden om de dienst te bezoeken. In het overzicht op het tabblad “Diensten” kunt u zien wanneer u uitgenodigd bent.


Ten aanzien van het zingen is afgesproken het dringende advies om geen samenzang te houden te volgen. Er is voor gekozen om de broeders van de kerkenraad als voorzangers te laten zingen. De kerkenraad zal de eerste en derde bank van voren bezetten om zo voldoende afstand tot de gemeente te garanderen.

Deze maatregelen doen zeer en verdriet. Het is een zoeken en afwegen om verantwoordelijk gemeente te zijn maar bovenal om de diensten door te laten gaan tot eer van onze God en tot opbouw van het geloof.

Samen zingen bij het orgel

Zondagavond D.V. 20 december a.s. hopen we weer een zangavond te organiseren.
Deze zal online te volgen zijn.
Aanvang 19.30 uur.
De teksten zijn te lezen op de beamer.