Orgelcommissie

De commissie vergadert 2 keer per jaar. De commissie zorgt ervoor dat het orgel in goede staat van onderhoud blijft. Verder is zij de organisator van de concerten welke op het kerkorgel worden gegeven, van de jaarlijkse muziekavond en van het nu en dan samen zingen bij het orgel op zondagavond. 

De opbrengst van de concerten en het verjaardagsfonds worden benut voor het onderhoud van het kerkorgel en het opbouwen van een reserve voor groot onderhoud. Ook kunt u uw bijdrage of gift overmaken op bankrekeningnummer NL32RABO0147842514 ten name van Chr. Geref. Kerk te Drogeham onder vermelding van “bijdrage/gift orgelfonds”. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook u uw steentje wilt bijdragen aan het behoud van ons prachtige kerkorgel. Alvast onze dank daarvoor.

Voorzitter:Johan Renes
johanrenes29@gmail.com
Secretaris:Tjeerd Claus, 
tjeerd.claus@gmail.com
Penningmeester:Arie Wisse, 
ariewisse@gmail.com
Lid:Jannie Nicolai-Douma
Lid:Oebele Wagenaar
Lid:Arjen Veninga
Lid:Pieter de Beer