Liturgie

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart (2020) besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Kijk/Luisterdienst


Liturgie donderdag 13 mei

Morgendienst 09:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 187: 1,3 De dag van onze Vorst brak aan
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 68: 16
Schriftlezing: Handelingen 1: 4-12
zingen Psalm 103: 10
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 24: 4,5
Verkondiging Zondag 7 HC
Zingen Psalm 47: 3,4
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 135: 12
Zegen