Liturgie


Liturgie zondag 3 juli

Morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 267: 1,3
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 110: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 17: 3
Schriftlezing: Handelingen 7: 54-60
Gebed
Zingen: Psalm 72: 7,10,11
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 8
Dankgebed
Zingen: Psalm 3: 2
Zegen


Weerklank 267: 1,3
1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 249: 1,2,3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 19: 1,4
Schriftlezing: Lukas 3: 19-20 en 7: 18-23
Zingen Psalm 27: 7
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 62: 4,8
Verkondiging
Zingen Psalm 118: 11,13
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 2: 6,7
Zegen

Weerklank 249: 1,2,3
1 Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien,
hallelu haleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halelu, halleluja.

2 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt,
hallelu haleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halelu, halleluja.

3 Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en u zult het zien.
Klop en de deur zal voor u open gaan,
hallelu haleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halelu, halleluja.