Liturgie


Liturgie zondag 2 oktober

Morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 103: 8,9
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 2,6
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 68: 8
Schriftlezing: Psalm 87
Gebed
Zingen: Psalm 87: 1,2,3,4,5
Verkondiging
Zingen: Psalm 98: 2,3
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 102: 12
Zegen

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Weerklank 14: 1,3,7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 22: 2,16
Schriftlezing: Romeinen 6: 1-14
Zingen Psalm 135: 3
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 105: 3,5
Verkondiging Zondag 26 HC
Zingen Psalm 32: 1,6
Dankgebed
Collecte
zingen Psalm 61: 4
Zegen

Weerklank 14: 1,3,7
1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik Zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!

3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

7 Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu Amen,
zingen nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest!
Halleluja, halleluja!