Liturgie

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart (2020) besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Kijk/Luisterdienst


Liturgie zondag 24 oktober

Morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 34: 7 en 9
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 19: 7
Schriftlezing: Spreuken 4: 1-10 en 20-27
Gebed
Zingen: Psalm 25: 8
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 14
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 138: 1
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 145: 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 98: 2
Schriftlezing: Romeinen 1: 1-17
Zingen Psalm 147: 10
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 45: 1
Verkondiging
Zingen Psalm 32: 1
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 27: 7
Zegen