Liturgie

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Kijk/Luisterdienst


Zondag 25 oktober 2020 Drogeham

Morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 9: 1,11
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 51: 1
Schriftlezing: Daniël 7: 13-14 en Markus 10: 35-45
Gebed
Zingen: Psalm 103: 7
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Het gebed des Heeren 9
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 65: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 97: 6
Schriftlezing: Handelingen 8: 9-25
Zingen Psalm 36: 1
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 68: 1
Verkondiging
Zingen Psalm 146: 6
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 21: 13
Zegen