Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer bestaat momenteel uit 5 leden van onze gemeente.

Er wordt één keer in de zes weken vergaderd.

De commissie beheert, in opdracht van de kerkenraad, alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de kerk. De commissie blijft in haar opdracht steeds verantwoording schuldig aan de kerkenraad. 

Naam en functie
Y Buist voorzitter en afgevaardigde namens de kerkraad
J. Hansma (secretaris)
C. van de Bout (lid)
R. Boetes
T. de Jong
Functie gerelateerde leden van de CVB zijn:
S.M. Bakker penningmeester kerk
S. Velda penningmeester bouwfonds