Zondagschool

De zondagsschool is iedere zondag tijdens de middagdienst voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

Eerst gaan we met z’n allen in de kring dan mogen de kinderen wat vertellen over wat ze beleefd hebben in de afgelopen week. We beginnen de zondagsschool met gebed, de kinderen mogen gebedspunten aandragen. Daarna zingen we enkele liederen.

De Bijbelvertelling wordt gedaan aan de hand van de methode van het LCJ voor de zondagsschool. Er wordt eerst nog even na gepraat over de vertelling van de vorige keer, zodat de kinderen weer weten waar het over ging. Dan beginnen we met de vertelling en naar aanleiding daarvan worden er vragen gesteld en wordt er nog over de vertelling doorgesproken en mogen de kinderen vragen stellen.

Daarna maken de kinderen nog een kleurplaat of werkje. We proberen dat aan te laten sluiten op de vertelling. Zo mogen we samen leren van de Goede Herder.

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

Marijke Hansma – Renkema
marijkehansma@hetnet.nl

R. Poortman – Alma
g.poortman4@upcmail.nl

A Renes – v/d Meulen
aukjerenes@tele2.nl