Echt oud en nieuw

“het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden.”
2 Korinthe 5: 17b

We lopen tegen het einde van 2022. Er zal weer een nieuw jaar aanbreken. Zo noemen we dat in ieder geval. Het jaartal wordt ieuw, maar wat is er verder voor nieuws aan? Voor we het weten is het nieuwe jaar ook weer oud en voorbij. Zo gaat het toch steeds? Zo is het ook in de maatschappij. Een nieuwe computer of mobiele telefoon is zo weer oud. De technologie gaat zo hard en wat de mens produceert is ook zo weer verouderd of beschadigd.

Wat maakt dat we straks echt nieuwjaar kunnen vieren? Het nieuwe jaar wordt pas echt nieuw en vernieuwend als wij mensen op een nieuwe manier gaan leven. Het wordt pas echt een gezegend en gelukkig nieuwjaar als ons hart vernieuwd wordt. Wij zijn niet in staat om dat zelf te doen. Wij hangen van nature zo aan ons oude zondige hart. Voor een nieuw hart hebben we God nodig. Hij wil door Zijn genade en liefde ons hart, ons leven vernieuwen. Hij wil het zo vernieuwen dat er geen veroudering en slijtage optreedt, maar we blijvend echt nieuw zijn.

Dit ervaren we vaak niet zo in ons eigen leven of wanneer we naar de wereld kijken om ons heen. Zelfs niet in de gemeente van Christus. Wat is er nog veel oude mens, oude zondige harten, wat ligt er nog een pijn en verdriet en wat is er een verdeeldheid. En toch is dat wel wat het evangelie ons leert: God schept iets nieuws, Hij is een God Die het zondige mensenhart vernieuwt. Niet wat restaureert of wat oppoetst, nee totaal vernieuwt! Daar heeft Hij een begin mee gemaakt in de geboorte van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. We hopen in de komende tijd samen het kerstfeest te vieren. Christus Die Zijn hemelse heerlijkheid heeft verlaten en mens is geworden om zondaren zalig te maken. Wie in Hem gelooft zal niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Die mag een nieuw hart ontvangen, leven in die nieuwe werkelijkheid. Leven in geloof vanuit Zijn volbrachte werk. Dan is het niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is een geloofsrealiteit die helemaal hangt aan wat Christus heeft gedaan voor ons. Daar is niets van onszelf bij. In vers 18 staat het zo: “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.”

Zo geeft God hoop voor het nieuwe jaar, geeft Hij grond onder de voeten voor wie als gelovige in Christus is overgeplant in de nieuwe schepping. God maakt Zijn werk volmaakt en af. Het ligt klaar om van genoten te worden. Tegelijk brengt God een proces van vernieuwing op gang, voor het eerst of opnieuw. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 4: 16 “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.”

Die vernieuwing vindt plaats in de dagelijkse omgang met de Heere Jezus Christus. Hij vernieuwt ons denken, ons doen en laten, ons gevoelsleven. Bent u al in Christus ingeplant in de nieuwe schepping? Heeft u al een nieuw hart ontvangen? Dat vraagt om onderhoud, om de verborgen omgang met de Heere en Zijn Woord. Bidt u om Gods vernieuwende werk in uw leven en in het leven van hen die bij u horen?

ZIE! Zie, alles is nieuw geworden. Dat God een mens vernieuwt, dan wordt dat ook zichtbaar. Dan leef je niet op de oude voet voort. Dan word je steeds meer veranderd naar Gods beeld, sterft de oude mens steeds meer af en wordt de nieuwe mens steeds meer zichtbaar. Dan ga je steeds meer op Christus lijken. Laten we dan wel onze zonde en schuld belijden, afleggen wat er nog van ons oude, zondige leven in ons aanwezig is. Zie! Geloof het maar. Dat geeft zekerheid en vertrouwen in het nieuwe jaar. Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping: “het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” Laten we dat vieren, nu al en in 2023. Laten we daaruit leven, daarvan zingen en getuigen opdat we steeds meer vernieuwd worden en God alle eer en glorie ontvangt.

Ds. M.J. van Keulen

Laat een reactie achter