Mededeling m.b.t corona virus

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Update coronamaatregelen (December 2020)
Op 17 december heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten dat ze het dringende advies van zowel de overheid als het CIO waar ook de CGK in participeert op te volgen en tot en met D.V. zondag 17 januari online diensten te verzorgen. Met deze beslissing zijn we terug bij de situatie zoals deze in april ook was. Dit houdt in dat slechts de kerkenraad aanwezig is tijdens de diensten en gemeenteleden thuis de diensten kunnen volgen.
We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is. Zeker nu de kerstdagen voor de deur staan en we als gemeente op deze dagen niet samen kunnen komen. Toch menen we dit besluit te moeten nemen vanwege alle ontwikkelingen rond de verspreiding van het Covid-19 virus. Ook de verdere kerkelijke activiteiten zullen tot en met D.V. 17 januari worden stilgelegd. Houdt u in de komende tijd de afkondigingen goed in de gaten.

Samen zingen bij het orgel

Op zondagavond 28 maart a.s. hopen we weer een zanguurtje te houden vanaf 19.00 uur.
De avond is sowieso online te volgen.
Hopelijk kunnen we ook een beperkte groep zangers uitnodigen zodat de liederen thuis beter mee te zingen zijn.
Het thema is ‘Onderweg naar Pasen’.