Samen zingen bij het orgel

Op DV zondag 18 februari is er om 19.30 uur weer een uurtje samen zingen bij het orgel.
De organisten zijn deze keer Arjen Veninga en Pieter de Beer

Het thema is deze keer “Hoop en verwachting”.

Liederen:
⦁ Door de nacht van strijd en zorgen
⦁ Als een hert dat verlangt naar water
⦁ Psalm 42 (met bovenstem)
⦁ Als ik maar weet dat hier mijn weg
⦁ Heer wees mijn Gids
⦁ Eén naam is onze hope
⦁ Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God
⦁ Psalm 68 (met bovenstem)
⦁ Elk uur elk ogenblik
⦁ Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust
⦁ Psalm 130
⦁ Eens zal op de grote morgen

Van harte welkom om met elkaar te zingen tot Gods eer!
Toegang vrij.