Samen zingen bij het orgel

Zondagavond D.V. 20 december a.s. hopen we weer een zangavond te organiseren.
Deze zal online te volgen zijn.
Aanvang 19.30 uur.
De teksten zijn te lezen op de beamer.

Programma:
– Welkom en Opening met gebed en schriftlezing door Ds. M.J. van Keulen:
– O kom, o kom, Immanuël (vers 1, 2 en 3)
– In de stad van Koning David (vers 1, 2 en 3)
– Hef mijn hart, u op naar boven (melodie Psalm 42) (vers 1, 2 en 3)
– In het veld van Efratha (melodie Midden in de winternacht) (vers 1, 2 en 3)
– Nu zijt wellekome (vers 1, 2 en 3)
– Daar is uit ’s werelds duist’re wolken (vers 1 en 5)
– Komt allen tezamen (vers 1, 2 en 3)
– In Bethlehems stal (vers 1, 2 en 4)
– Eer zij God in onze dagen (vers 1, 2 en 3)
– Stille nacht (Frysk) (vers 1, 2 en 3)
– Komt, verwondert u hier, mensen (vers 1 en 2)
– Hoor de eng’len zingen d’eer (vers 1 en 2)

Sluiting door Ds. Van Keulen

Volledig programma