Samen zingen bij het orgel

Op DV zondag 12 februari is er om 19.30 uur weer een uurtje samen zingen bij het orgel.
De organisten zijn deze keer Arjen Veninga en Pieter de Beer.
Dominee Van Keulen verzorgt de opening en Gerjanne de Beer leest enkele gedichten voor.

Het thema is deze keer “Vertrouwen”.

Liederen:

 1. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
 2. Beveel gerust uw wegen
 3. Psalm 62
 4. Al de weg leidt mij mijn Heiland
 5. Vaste Rots
 6. Als g’ in nood gezeten
 7. Ik heb de vast grond gevonden
 8. Wat de toekomst brengen moge
 9. Psalm 91
 10. Ik bouw op U
 11. Gij die alle sterren houdt
 12. ‘k Wil U o God mijn dank betalen

Van harte welkom om met elkaar te zingen tot Gods eer!

Toegang vrij.