Samen zingen bij het orgel

Samen zingen bij het orgel
Op DV zondag 17 september is er om 19.30 uur weer een uurtje samen zingen bij het orgel.
De organisten zijn deze keer Johan Renes en Arjen Veninga.
Dominee Van Keulen verzorgt de opening en Jiska van Keulen verzorgt de teksten in de tussengedeelten.

Het thema is deze keer “God is mijn Toevlucht”.

Liederen:

 1. Een vast burcht is onze God
 2. Psalm 46
 3. U ben mijn schuilplaats, Heer + Psalm 91 + Je hoeft niet bang te zijn
 4. God is getrouw, Zijn plannen falen niet
 5. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (melodie: In Christus is noch west nog oost)
 6. Wees Gij mijn Toevlucht
 7. Nooit zag ‘k een Vriend, die zo trouw was als Jezus
 8. Psalm 142 + Psalm 100
 9. Leid mij Heer, o machtig Heiland
 10. Jezus, Gij mijn toeverlaat
 11. Groot is Uw trouw, o Heer
 12. Wij gaan vertrouwend aan Uw hand (melodie: Wij knielen voor Uw zetel neer)

Jong en oud zijn van harte welkom om met elkaar te zingen tot Gods eer!

Toegang vrij.