Liturgie

Zondag 24 november 2019 Drogeham

Liturgie morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang: Psalm 103: 8 en 9
Persoonlijk gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 99: 1 en 2
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 79: 4
Schriftlezing: Handelingen 27: 14 – 32
Gebed
Zingen: Psalm 118: 3 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 107: 15 en 16
Lezing eerste deel van het avondmaalsformulier
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 57: 5
Zegen

Liturgie middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang: Psalm 8: 1, 3 en 9
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 105: 1 en 5
Schriftlezing: Mattheüs 13: 44 – 58
Zingen: Psalm 119: 65
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen: Psalm 63: 1 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 32: 1 en 6
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 134: 1 en 3
Zegen