Liturgie

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Kijk/Luisterdienst


Zondag 27 September 2020 Drogeham

Morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 89: 3
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 95: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 100: 2
Schriftlezing: Johannes 1: 35-43
Gebed
Zingen: Psalm 34: 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5
Lezen: tweede deel van het Avondmaalsformulier
Zingen Psalm 104: 8
Viering van het Heilige Avondmaal
Zingen na de rondgang van het brood Psalm 90: 8
Zingen na de rondgang van de wijn Psalm 23: 3
Slot van het Avondmaalsformulier
Collecte
Zingen: Avondzang 7
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 122: 1
Stil gebed
Votum en groet
zingen Psalm 42: 1
Viering van het Heilig Avondmaal
Lezen kort formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen na de rondgang van het brood Psalm 111: 3
Zingen na de rondgang van de wijn Psalm 111: 5
Slot van het Avondmaalsformulier
Schriftlezing: Johannes 1: 44-52
zingen Psalm 67: 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
zingen Psalm 84: 3
Verkondiging
Zingen Psalm 138: 2
Dankgebed
Collecte
zingen Psalm 30: 3
Zegen