Liturgie

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Kijk/Luisterdienst

  

Zondag 5 juli 2020 Drogeham

Morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 427: 1,3 Ere zij aan God de Vader
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 119: 54
Schriftlezing: Openbaring 12
Gebed
Zingen: Gebed des Heeren 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 121: 4
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 27: 7
Zegen

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 8: 1,9
Stil gebed
Votum en groet
zingen Psalm 62: 5
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 13-22
zingen Psalm 116: 1
Geloofsbelijdenis
Gebed
zingen Psalm 97: 1
Verkondiging NGB art. 1
Zingen Psalm 48: 4,6
Dankgebed
Collecte
zingen Psalm 146: 8
Zegen