Liturgie

Zondag 19 mei 2019 Drogeham
Liturgie morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 45: 1
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1,2
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 18: 9
Schriftlezing: Mathheüs 11: 1-6
Gebed
Zingen: Psalm 94: 8,9
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 1,8,10
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 79: 4,7
Zegen

Liturgie middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 84: 1,2
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Gebed des Heeren 1,2
Schriftlezing: Leviticus 24: 10-23
Zingen Psalm 21: 13
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 74: 10,17,20
Verkondiging Zondag 36 HC
Zingen Psalm 75: 1,6
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 150: 3
Zegen