Liturgie

Zondag 15 september 2019 Drogeham

Liturgie morgendienst  9:30 uur
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang: Psalm 108: 1
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 139: 1, 14
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 97: 6
Schriftlezing: Jeremia 17: 1-10 en Mattheüs 7: 13-23
Gebed
Zingen: Psalm 1: 1, 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 30: 1, 8
Lezing eerste deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 41: 6
Zegen

Liturgie middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang: Psalm 97: 1, 7
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 115: 6, 7
Schriftlezing: Efeze 6: 1-9
Zingen: De tien geboden des HEEREN: 6, 9
Geloofsbelijdenis
Gebed
zingen Psalm 78: 2, 3
Verkondiging Zondag 39 HC
Zingen: Psalm 89: 3, 8
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm134: 3
Zegen