Liturgie

Zondag 5 januari 2020 Drogeham

Liturgie morgendienst 9:30 uur ds. H.K. Sok
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang: Weerklank 214: 1, 2 en 3; Eens zal op de grote morgen,…
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 90: 1 en 2
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 97: 6 en 7
Schriftlezing: Openbaring 22: 12 – 21
Gebed
Zingen: Psalm 50: 1 en 9
Verkondiging: Openbaring 22: 20b
Zingen: Psalm 96: 7 en 9
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 98: 3 en 4
Zegen

Liturgie middagdienst 14:00 uur ds. H.K. Sok

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang: Psalm 33: 1 en 6
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 98: 2 en 3
Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 18
Zingen: Psalm 119: 5
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen: Psalm 27: 3 en 5
Verkondiging
Zingen: Lofzang van Simeon: 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 118: 13 en 14
Zegen