Liturgie

Zondag 21 juli 2019 Drogeham
Liturgie morgendienst 9:30 uur
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 97: 1
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 89: 1,3
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 6: 2
Schriftlezing: Genesis 22: 1-19
Gebed
Zingen: Psalm 23: 1,2
Verkondiging
Zingen: Psalm 42:3,5
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 52: 7
Zegen

Liturgie middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 95: 1,4
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 61: 3,4,7
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 5-17
Zingen Gebed des Heeren 6
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 32: 1,6
Verkondiging
Zingen Psalm 79: 4,7
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 133: 1,3
Zegen