Liturgie

Zondag 16 februari 2020 Drogeham

Liturgie morgendienst 9:30 uur
 
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang: Psalm 92: 1 en 2
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 16: 3 en 6
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 119: 9
Schriftlezing: Johannes 11: 1-4 en 17-44
Gebed
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 12 en 13
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 118: 7 en 8
Zegen

Liturgie middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang: Psalm 93: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 85: 1
Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31
Zingen: Psalm 77: 6, 7 en 8
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen: Psalm 27: 7
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 7 en 8
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 68: 14
Zegen