Mededeling m.b.t. het Corona-virus

De kerkenraad heeft vrijdag 13 maart besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus zondag 15 maart te handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de diensten niet door zullen gaan. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. Ook de geplande gemeentevergadering van woensdag 18 maart komt tot nader order te vervallen.
De kerkenraad komt voor volgende week zondag weer bij elkaar om te kijken of er andere maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder wordt iedereen opgeroepen om thuis waar mogelijk een kerkdienst te beluisteren.

Update 19-03-2020

De kerkenraad is opnieuw bijeen gekomen en heeft besloten dat we ten aanzien van het Corona-virus blijven handelen volgens de richtlijnen van de overheid. Er is nog geen verbetering zichtbaar eerder een verslechtering. Aangezien een grote groep gemeenteleden binnen de risicogroep valt en anderen op cruciale posities werken zoals de zorg of voedselvoorziening achten wij het onze verantwoordelijkheid geen onnodige risico’s te nemen. De diensten zullen t/m 5 april niet doorgaan.
Wel is ervoor gekozen om de morgendienst van 9:30 uur uit te zenden via kerkdienstgemist. Deze dienst is te beluisteren via onze eigen website pagina kerkdienst luisteren of via kerkdienstgemist. Bij deze dienst zal alleen de predikant samen met de kerkenraad en de organist aanwezig zijn. Hoewel we fysiek niet samen zullen komen als gemeente is dit een mogelijkheid om met elkaar verbonden te zijn, samen naar Gods Woord te luisteren en zo gevoed en versterkt te worden. Ook voorbede en dankzegging kan zo door blijven gaan en via de mededelingen kan de gemeente op de hoogte worden gehouden.
In deze moeilijke periode worden we bepaald bij onze afhankelijkheid van Heere in dit aardse leven. Het doet ons opzien naar de Heere Die leeft en regeert in eeuwigheid. We worden op de knieën gebracht om te bidden om Zijn onmisbare genade en zegen. Laat een ieder met de dichter van psalm 13: 6 belijden:

“Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, Ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest.”

Alle activiteiten en bijeenkomsten in april zijn geannuleerd in verband met de maatregelen van het RIVM !!!

  • Samen zingen bij het orgel op 19 April gaat wel door.