Zondagsschool "Zaait aan alle wateren" (4-8 jaar)


De Zondagsschool

De zondagsschool is tijdens de middagdienst voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

Eerst gaan we met z’n allen in de kring dan mogen de kinderen wat vertellen over wat ze beleefd hebben in de afgelopen week.

We beginnen  de zondagsschool met gebed, de kinderen mogen gebedspunten aandragen. Daarna zingen we enkele liederen en psalmen, elke maand leren we een  psalm of lied.

De Bijbelvertelling wordt gedaan aan de hand van de methode van het LCJ voor de zondagsschool.
Er word eerst nog even na gepraat over de vertelling van de vorige keer zodat de kinderen weer weten waar het over ging. Dan beginnen we met de vertelling en naar aanleiding daarvan worden er vragen gesteld en wordt er nog over de vertelling doorgesproken en  mogen de kinderen vragen stellen.

Daarna maken de kinderen nog een kleurplaat of werkje. We proberen dat aan te laten sluiten op de vertelling.

Zo mogen we samen leren van de Goede Herder .


De leiding

Marijke Hansma           marijkehansma@hetnet.nl
Annieke Bakker           anniekebakker@online.nl
Aukje Renes               
Rennie Poortman         g.poortman4@upcmail.nl
Cornelia Renes           
cornelia-renes@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                         het verloren schaap