Kerk en geloof

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Drogeham is een streekgemeente: de leden van de gemeente wonen in Drogeham, maar ook in vele andere plaatsen in de buurt. De gemeente bestaat uit ruim 300 leden.

De boodschap van de Bijbel staat centraal in ons gemeentelijk leven. Op zondag en op de feestdagen komen we bij elkaar rondom het Woord van God. Maar ook op andere dagen komen veel gemeenteleden in verenigingsverband samen. Dan is er tijd voor ontmoeting, maar vooral ook om samen de inhoud van de Bijbel te bestuderen en daarover door te praten. De Bijbel wordt dan gelezen in de Herziene Statenvertaling en er worden psalmen gezongen uit de berijming van 1773.

De Bijbel vertelt ons dat God ons ontzettend veel wil geven: vrede in ons hart door de vergeving van zonden, liefde die van God ontvangen wordt en zo ook tot uitdrukking kan komen in het dienen van God en onze naaste, hoop voor de toekomst die wacht voor al Gods kinderen en geloof in de Redder van zondaren, Jezus Christus.

De Bijbel waarschuwt ons voor de weg die we vanuit onszelf gaan: een weg die bij God vandaan loopt en uitloopt op de dood. Zonder bekering - innerlijke omkeer - leven we op een doodlopende weg, zonder dat we het in de gaten hebben. Een weg die uitloopt op de eeuwigdurende verlorenheid.
Daar heeft de Heere God ons niet voor over en daarom wijst de Bijbel ons richting God, onze Schepper en richting de Heere Jezus die de Weg tot God is. Het wonder is dat de God die wij beledigen door Hem te negeren er Zelf voor zorgt dat we tot Hem komen. Daarvoor gebruikt Hij de trekkracht van Zijn liefde. En in dat wonder kunt ook u en jij gaan delen….

Sla de Bijbel, maar eens open en lees. Houdt u er wel rekening mee dat een échte schat zich niet vaak aan de oppervlakte bevindt en zich meestal niet ineens laat ontdekken. Wilt u de schat in de Bijbel ontdekken? Bid dan: 'Heere, ik ga Uw Woord lezen. Wilt U laten weten dat U leeft. Mag ook ik U ontmoeten?'.

Het is ons gebed dat in onze gemeente iets mag blijken van onderlinge liefde en hulpvaardigheid naar elkaar en anderen.