Vrouwengroep "Tabitha"


Vrouwenclub "TABITHA"


Deze vereniging "Tabitha" is in 2003 opgericht.
Een aantal leden van de vrouwenvereniging "Liudger", nam het initiatief
tot het oprichten van deze, jonge, vrouwengroep.
Voor de jongere vrouwelijke leden van onze kerk, was er weinig aanbod op
het gebied van Bijbelstudie. Tijdens een uitstapje naar de Bondsdag
beraden enkele dames zich erover hoe ze dit konden veranderen. De
doelgroep waren de vrouwen tussen de 22 en 35 jaar.
Na een aantal avonden, samen met de initiatiefneemsters, begonnen we in
september 2003 op eigen kracht.

De naam "Tabitha" werd gekozen ( door de vrouwen zelf), omdat wij een naam
van een vrouw bij onze vereniging vonden passen. "Tabitha” is dezelfde
persoon als Dorcas, een vrouw die bekend stond om haar werkzaamheden in de
gemeente. Ook wij willen graag zo in onze gemeente dienen.

Wij als leden van de vrouwenclub "Tabitha" komen 1x in de 14 dagen op een
woensdagavond samen. De avond begint om 19:45 uur. Twee leden van de
vrouwenclub hebben op één van deze avonden de leiding. Zij bereiden samen een
Bijbelstudie voor en zoeken bijpassende psalmen/gezangen erbij.  Na het
gebed lezen we om de beurt een gedeelte voor uit de Bijbel en van de Bijbelstudie.
Dan is er tijd voor pauze met koffie/thee en wat lekkers. Na de pauze bespreken wij
de vragen die bij de Bijbelstudie horen. Het is heel leerzaam om zo met elkaar met Gods woord bezig te zijn. Je kan elkaar handreikingen geven over het geloof of over
de kinderen. Soms zijn er dingen die je anders bekijkt dan een ander, maar toch zit je
wel op één lijn. Aan het einde van de avond zingen wij gezamenlijk nog een
psalm/gezang. Rond 21:45 uur eindigt één van de dames die de leiding heeft met ons en
wenst een ieder wel thuis.

  

Voorzitster:                          Cornelia Velda (svelda@telfort.nl)

Secretaresse:                       Marja Zwier (zwier76@hotmail.com)

Penningmeesteres:               Sjoukje Alma (alma-dijkstra@live.nl)

Open bijbel