Immanuël-koor


Zangkoor “Immanuël” Drogeham

 
De zangvereniging “Immanuël” is ontstaan uit de fusie van de Christelijke Gereformeerde zangvereniging “Maranatha”en de Gereformeerde Vrijgemaakte zangvereniging “Tida Kira” beide uit Drogeham.
Deze fusie heeft plaats gevonden op 1 februari 2008, en is dus tevens de oprichtingsdatum van deze vereniging.
Het “Maranatha”koor is opgericht in 1975, in 1989 opgeheven en in 1994 weer opnieuw opgericht.
De oprichtingsdatum van “Tida Kira”is 1 februari 1990.

“Immanuël”bestaat momenteel uit 40 leden:

16 sopranen

12 alten

 5 tenoren

 7 bassen

Dirigent is de heer Leen Verschoor uit Leek.

 

Doel. 

Het “Immanuël”koor stelt zich ten doel, de beoefening van zang op Christelijk gebied in gemengd koor.
Zij gaat daarbij uit van het beginsel dat de toonkunst behoort te worden dienstbaar gemaakt aan de verheerlijking van Gods Naam. Het koor brengt dit in de praktijk, door in het openbaar Christelijke liederen te zingen in kerken, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen etc.

 
Zangoefeningen.

Om de onder “Doel” vermelde optredens te kunnen uitvoeren houd het koor wekelijks zangoefeningen.
De zangoefeningen worden gehouden op donderdagavond, van 19.45 uur tot 21.45 uur.
Deze worden bij tourbeurt, om de maand, gehouden in de Chr. Geref. Kerk en de Ger. Kerk Vrijgemaakt te Drogeham.
Tijdens de vakantiemaanden Julie en augustus worden er geen zangoefeningen gehouden.

 
Lidmaatschap zangersbond.
Het “Immanuël”koor is lid van de Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.
Op uitnodiging van deze bond neemt het koor ook deel aan zangavonden en of zangdagen, welke door de bond worden georganiseerd, en waar dan meerdere koren, welke lid zijn van genoemde bond, deel nemen.

 
Vaste optredens.

Elk jaar treedt het koor op tijdens de volgende zangdiensten:
2e Paasdag tijdens de zangdienst in de Chr. Geref. Kerk te Drogeham.
Tijdens de Kerstzangdienst voor het hele dorp Drogeham, in een van de kerken van het dorp, op de laatste zaterdagavond voor de Kerstdagen. Deze avonden worden door “Immanuël” georganiseerd.

  

Immanuël koor