Bijbelstudiegroepen


Er zijn twee Bijbelstudiegroepen.

De ene komt gemiddeld eens in de vijf weken op zondagavond bijeen. De groep bestaat uit acht personen. Op zo’n avond wordt een onderwerp behandeld dat door een van de leden is voorbereid. Dit kan een Bijbelstudie zijn maar ook een actueel onderwerp.

Contactpersoon: Harrie Poortman (hapoortman@kpnplanet.nl)

 

De andere Bijbelstudiegroep komt eens in de maand bij elkaar. Er wordt dan een Bijbelstudie behandeld uit het contact. Deze groep bestaat ook uit ongeveer acht personen.

Contactpersoon: Sjoukje Alma (alma-dijkstra@live.nl)
Open bijbel