Informatie

Geïnstitueerd op 6 Oktober 1930

Predikanten die de gemeente gediend hebben:

ds. D.H. Biesma 1933 - 1949
ds. W. van 't Spijker 1950 - 1962
ds. G. Leendertse 1962 - 1966
ds. J. Jonkman 1971 - 1976
ds. H. Korving 1979 - 1985
ds. H. de Graaf 1985 - 1992
ds. E.J. van der Linde 1993 - 1999
ds. H.K. Sok 2004 - 2010
ds. W.A. Capellen
2012 - 2016

Predikant

ds. M.J. van Keulen

Voorzitter kerkenraad
ds. M.J. van Keulen
Lytsewei 24
9289 LB Drogeham
Tel: 0512-722006
E-mail: mj-vankeulen@solcon.nl

Kerkenraadsleden                                                                                                                                                             Ouderlingen:
F. Alma
T. Alma
T. Claus
F.O. de Jonge
H. Poortman
T. de Vries
J. Wiersma

Diakenen:
R. Boetes
T. de Jong
A. Zuiderveld
A. Zwier

Algemene informatie
Kerkgebouw "Maranatha"
Lytsewei 22
9289 LB Drogeham
tel. 0512-332008

Aanvang eredienst
Morgen: 9:30
Middag: 14:00 uur

Classis
Classis Leeuwarden der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.