Commissie van beheer

De Commissie van Beheer bestaat momenteel uit 7 leden van onze gemeente.

Er wordt één keer in de zes weken vergaderd.

De commissie beheert, in opdracht van de kerkenraad, alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de

kerk. De commissie blijft in haar opdracht steeds verantwoording schuldig aan de kerkenraad.

 

Naam:

Functie

R. Bil

I. de Jonge Zandberg

. Sj Velda

G. Huisma

R. Boetes

T. Bijma- Boetes

A. de Jong Kroon

A. Dijkstravoorzitter

secretaresse

penningmeester bouwfonds

lid

lid afgevaardigde van de kerkenraad

lid

lid

lid