Catechisaties

Hallo …,

Hoe zit je erbij? Dit was dit jaar het thema van de jeugdzondag. Maar de vraag blijft staan, hoe zit je erbij? Met andere woorden, heb je al nagedacht over wat je wilt gaan doen met je leven? Welke keuzes je gaat maken? Een van de keuzes waar je in je leven voor komt te staan is: Ga ik Jezus volgen? Nadenken over deze keus hoef je niet alleen te doen, en wanneer je deze keus al hebt gemaakt is het mooi om hier met anderen over door te praten.

Ook dit seizoen willen we rondom een open Bijbel met elkaar in gesprek gaan en met name de Bijbel laten spreken. Leren wat God jou te zeggen heeft in Zijn Woord. Wat voor betekenis heeft dit voor jou leven vandaag de dag.

Op de dinsdagavond zijn de catechisaties in ons kerkgebouw. In het onderstaande schema kun je de tijden zien.

Tijjdens de catechisaties maken we gebruik van de methode “Reflector”.

Groep 1. In het voetspoor van…. Bijbelse figuren en hun levensgeheim.
Groep 2. Bijbels ABC 1, over Bijbelse kernwoorden.
Groep 3. Stenen of diamanten? De tien geboden.

Belijdenis catechisatie. Het geloof belijden. Voor wil zich voorbereiden op de openbare geloofsbelijdenis.

Heb je vragen neem gerust contact op.

Ds. M.J. van Keulen
0512-722006
mj-vankeulen@solcon.nl