q
Jeugdclub "Timotheüs" (8-12 jaar)


Timotheüsclub

De Timotheüsclub is de club voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. Een keer in de 2 weken komen wij
dinsdagsavonds bij elkaar van 18.45 tot 20.15 uur. We beginnen met gebed en zingen enkele
psalmen/liederen. Daarna behandelen we een bijbelstudie uit ons boekje van het LCJ.
(LCJ staat voor Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Hier zijn wij als gemeente bij aangesloten) Momenteel hebben we een grote groep, dus gaan we
in 2 groepen uit elkaar om de bijbelstudie te behandelen. Alle kinderen hebben zelf een boekje
waarin de bijbelstudies staan en waarin ze de antwoorden op de vragen in mogen schrijven.
Verder staan er vaak nog leuke puzzels in die ze zelf kunnen maken. Daarna is er pauze.
Een moment om even bij te praten en voor ontmoeting. Na de pauze wordt er geknutseld,
een spel gedaan of andere leuke dingen als ontspanning. Vaak is het zomaar weer 20.15 uur.
Tijd om af te sluiten. Iemand van de kinderen gaat ons dan voor in gebed.
Daarna wensen we iedereen wel thuis en hopen we elkaar over 2 weken weer te ontmoeten.
Naast de clubavonden hebben we aan het eind van het seizoen ter afsluiting nog een uitje met z'n allen. Altijd heel leuk!


Margriet de Jonge (f.de.jonge7@kpnplanet.nl)

Tietsje Alma         (h.alma@hetnet.nl)