Mannenvereniging "Onderzoekt de schriften"


De mannenvereniging vergadert eens in de twee weken op woensdagavond 19.45 uur

De mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" werd opgericht op 12 januari 1968.

Doel:
De vereniging stelt zich ten doel ,door het onderzoek van de schriften,de persoonlijke kennis en inzicht in Gods Woord te vermeerderen en elkaar op te bouwen in het geloof. Bovendien wat het betekent voor het leven in de praktijk van alle dag.

Vergaderingen van de mannenvereniging:
Om het onder "doel" beschrevene te bereiken vergadert de mannenvereniging in het winterseizoen één keer in de veertien dagen op de woensdag-avond. Hij maakt daarbij gebruik van het volgende studie-materiaal: In het orgaan van de Bond van de Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland "De Saamwerker" staan elke keer 2 bijbelstudies van een predikant. In elke vergadering wordt 1 bijbelstudie behandelt. Deze Bijbelstudies worden als zeer leerzaam ervaren. "De Saamwerker" verschijnt 6 x per jaar.

Lidmaatschap van de vereniging:
De vereniging is lid van de volgende organisaties:

1. Bond van de Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland

2. Mannenverenigingen District Friesland

Overige vergaderingen:
Door het bestuur van de "Mannenverenigingen District Friesland" wordt tweemaal per seizoen ( november en februari) een vergadering voor alle aangesloten verenigingen georganiseerd. Op deze vergadering wordt een onderwerp behandelt , meestal door een predikant uit de classis Leeuwarden. De brs. kunnen hierover vragen stellen en/of opmerkingen maken. Deze avonden worden over het algemeen als zeer leerzaam ervaren.

Overig:
Naast de Bijbelstudie is er ook gelegenheid om gewone gesprekken met elkaar te voeren. Hetgeen als gezellig wordt ervaren, en het is ook goed voor de onderlinge band van de broeders. Beurtelings wordt er door de brs. gezorgd voor een traktatie bij de koffie of thee.

Open bijbel