Liturgie

Hieronder staat de liturgie voor de volgende diensten:
- 30 december 2018 ochtenddienst 9.30 uur
- 30 december 2018 middagdienst 14.00 uur

30
december 2018 Drogeham

Liturgie morgendienst    9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad  
Voorzang Psalm 98: 1 en 2
Persoonlijk gebed    
Votum en groet
Zingen: Psalm 96: 1, 2 en 4
Lezen van Gods wet en de samenvatting
Zingen: Psalm 119: 73
Schriftlezing: Lukas 2: 21-38
Gebed
Zingen: Psalm 118: 13 en 14
Verkondiging
Zingen: Lofzang van Simeon: 1 en 2
Dankgebed 
Collecten
Zingen: Psalm 72: 10 en 11
Zegen


Liturgie middagdienst 14:00 uur

Voorzang Psalm 42: 1 en 2
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 8: 1, 2 en 4
Schriftlezing:
Jeremia 31: 15-17 en Mattheüs 2: 16-18
Zingen: Psalm 130: `1
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 119: 13 en 14
Verkondiging
Zingen: Psalm 30: 1, 4 en 8
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 84:3
Zegen