Tienerclub "Spirit" (12-16 jaar)

Spiritclub   van 12-16 jaar

Wij houden onze clubavonden op elke  donderdag-avond,1 keer in de 2 weken. De jongeren krijgen aan het begin van het seizoen een briefje mee waarop alle datums staan wanneer we club hebben.

De clubavonden worden gehouden in de bovenverdieping van ‘’De Hoeksteen’’. De bedoeling van de avonden is dat we in een leuke/gezellige sfeer samen met de jongeren over onderwerpen van het geloof spreken. Ook wordt er gesproken over onderwerpen die de jongeren bezig houden. De avonden beginnen om 19:15. De avonden bestaan uit 2 gedeeltes. Het eerste gedeelte wordt gebruikt om een gedeelte uit het werkboekje te behandelen. We gebruiken werkboekjes die beschikbaar zijn gesteld door het LCJ (Landelijk Contact Jeugdvereniging). Hier een paar onderwerpen die we behandelen: Occultisme en/of gelijkenissen. Na de pauze is er tijd voor ontspanning, er worden leuke spelletjes o.i.d. Ook is er dan gelegenheid om gewoon met elkaar te praten over allerhande dingen die ons bezig houden. Aan het einde van het seizoen wordt er meestal iets leuks georganiseerd met de andere clubs.

Clubleiders zijn:

De heer W Weening    tel.nr  0512- 334073      email: j.borgman6@kpnplanet.nl
De heer Sj. Velda        tel nr: 0512- 785029      email: svelda@telfort.nl
De heer G Alma          tel.nr:  0512- 352347     email: jh.alma@hotmail.com