Vrouwengroep "Eunice"


Vrouwenclub “Eunice”

De naam van deze club komt uit 2 Timotheüs 1: 5. waar te lezen is dat de moeder van Timotheüs zo heet. “Eunice” werd opgericht op 31 januari 1989.

Er wordt om de veertien dagen vergaderd. De avonden beginnen 19.45 uur, waarbij we eerst onder het genot van koffie / thee even bijpraten. Om de beurt verzorgt iemand de koek en ook de bijdrage voor na de pauze; bijvoorbeeld een quiz. een gedicht of iets dergelijks  ± 20.00 uur wordt met de bijbelstudie begonnen, die meestal uit het Contact gehaald worden. Dit boekje is een uitgave van de Bond van Chr. Geref. Vrouwenverenigingen. De vragen worden in de groep behandeld.

De contributie is € 12,- per halfjaar, en elk jaar geven we een bijdrage voor een goed doel. Verder wordt er kraamvisite gedaan in de gemeente. Als kraam-cadeautje wordt er dan een tegeltje met een tekst of lied meegenomen.

Ieder jaar wordt er een fietstocht georganiseerd door 2 leden, dit wordt bij toerbeurt gedaan.

Op dit moment telt de vrouwenvereniging 12 leden.

Het doel van deze club is om elkaar, maar bovenal de Heere beter te leren kennen door Zijn Woord.

 

Het bestuur bestaat uit:

                                   Presidente:                Sya Hamstra  Wiersma

                                   Secretaresse:            Tineke Storm Ruisch

                                   Penningmeesteresse:  Jitske  Wagenaar  Kloosterman

                                   Algemeen adjunct:    Rommie Hoekstra - Bakker