Jeugdraad

De jeugdraad is een overlegorgaan voor het jeugdwerk van de gemeente en is een adviesorgaan voor de kerkenraad wat betreft jeugdzaken.

De jeugdraad bestaat uit minimaal 1 leidinggevende van elke club, diverse algemene leden en de jeugdouderling
(
T. Alma) , die tevens de voorzitter is en coördinerend is tussen de jeugdraad en kerkenraad.


Op de jeugdraad wordt besproken hoe het op de clubs gaat. Mochten er problemen zijn dan kunnen ze een beroep doen op de jeugdraad.

Tevens worden de activiteiten behandelt die het LCJ en het JCN ( jeugd contact noord) aandraagt, zoals kadervormingavonden en dergelijke.

Een belangrijke taak heeft de jeugdraad in het voorbereiden van de jeugdzondag. De thema's voor de jeugdzondag worden in principe door de jeugdraad aangedragen. Ook zorgt de jeugdraad voor een moment van ontspanning op deze dag.

Naast de jeugdzondag probeert de jeugdraad minimaal 1x per jaar een activiteit voor de jeugd te organiseren, zoals bijvoorbeeld een survivaltocht, wadlopen, spelletjesmiddag etc.


Open bijbel