Margot

In 2008 is Margot de Greef uitgezonden door de gemeente van Drogeham naar Haïti. Op dit moment is zij werkzaam voor de Amerikaanse organisatie Church World Service. Dit is ‘een christelijke organisatie die gemeenschappen wereldwijd transformeert door rechtvaardige en duurzame aanpakken voor honger, armoede, verdrijving en rampen.’ De visie is ‘een wereld waar iedereen eten heeft, een stem en een veilige plaats om thuis te noemen.’ In Haïti bouwt Church World Service (CWS) huizen met mensen die hun woning verloren in orkaan Matthew, boeren leren nieuwe technieken om hun voedselproductie te vergroten, kinderen krijgen de kans om onderwijs te genieten, water wordt beschikbaar voor huishoudelijk gebruik en landbouw, mensen hebben toegang tot een lening om te investeren in een activiteit en zelf te voorzien in hun levensonderhoud, etc.

Samenwerking is hierbij erg belangrijk. Mensen zetten zich samen in voor de verbetering en ontwikkeling van hun gemeenschap. De gemeente van Drogeham steunt het werk van Margot in Haïti. Giften die binnenkomen via het bankrekening nummer van CGK Drogeham gaan naar de programma’s die CWS uitvoert.

Concreet houdt CWS zich op dit moment bezig met:

  • Reparatie/nieuwbouw van huizen zodat gezinnen beschermd zijn tegen toekomstige orkanen of aardbevingen
  • Bouw scholen zodat kinderen in een geschikte omgeving les kunnen krijgen
  • Landbouwprogramma’s: boeren hebben toegang tot kennis en kapitaal
  • Microkrediet: met deze leningen kunnen mensen in activiteiten investeren waarmee ze in eigen levensonderhoud kunnen voorzien
  • Kinderbescherming: kinderen die als ‘huishoudslaaf’ worden gebruikt, leren over kinderrechten en krijgen toegang tot onderwijs, terwijl volwassenen leren om kinderen beter te behandelen
  • Water: voor consumptie en landbouw

Meer informatie is te vinden op https://margotdegreef.waarbenjij.nu of https://cwsglobal.org.

Bericht van Margot

Wederkerigheid tussen Haïti en Nederland
Een vrouw loopt voor me, een grote teil vol houtskool op haar hoofd, voor de verkoop. Er valt een blik uit de teil, een blik dat gebruikt wordt om de hoeveelheden af te meten. Een voorbijganger raapt het op en geeft het terug aan de vrouw, voor wie het moeilijk bukken is met zo’n zware last op haar hoofd. Een klein voorbeeld van grote behulpzaamheid.
Zes jaar geleden vertrok ik voor drie jaar uit Nederland. De drie jaar Haïti zijn inmiddels verdubbeld. Ik balanceer tussen twee werelden, twee landen, twee volken, culturen, talen, tradities, kerken. Ik heb veel mogen leren in deze jaren. Het leven is een strijd, waar dan ook ter wereld. Elk land heeft z’n mooie en minder mooie kanten, z’n goede en minder goede dingen, net zoals elke mens z’n sterke en zwakke punten heeft. Gedurende al deze jaren heb ik proberen iets te delen en over te brengen van het leven in Haïti. De aardbeving zorgde voor extra opschudding,
de orkanen, natuurrampen, politieke onrust, maar ook de worstelingen, enkel om te overleven, het niet zo vanzelfsprekende om water te hebben, of elektriciteit, of onderwijs, gezondheidszorg, wegen, infrastructuur. De prominente rol van de kerk, het sterke geloofsvertrouwen, de grote waarde van gastvrijheid, er voor elkaar zijn, samen sterk staan.
Temidden van dit alles heeft de gemeente van Drogeham zich als een anker betoond, een vaste bron van steun, belangstelling, gebed, financiele bijdragen, een woord van bemoediging, inzet voor zowel Haïti als mij persoonlijk. Niet alleen na de aardbeving, waar zovele mensen door geraakt werden, maar ook na een ongeluk, bij ziekte en recent na diefstal. Het leven is een zoektocht. Elk mogen we een schakeltje zijn in Gods plan. Dankzij mijn opgroeien in Nederland en de achterban van de gemeente van Drogeham, mag ik wat doorgeven aan de mensen die op mijn levenspad zijn gekomen in Haïti, verschillen weergeven, van elkaar leren. Dankzij mijn wonen in Haïti mag ik wat doorgeven aan de mensen die op mijn levenspad zijn gekomen in Nederland, om te leren van Haïti. Dankzij gebed mag ik kracht ontvangen, dankzij financiële steun mogen we met een gezin een veilig huis bouwen, kan een kind naar school, kan een moeder bloem of rijst verkopen om in het levensonderhoud van haar gezin te voorzien, of een vader op het land werken om te oogsten, kunnen er weer bomen groeien in de kale bergen. Dankzij de bazaar mocht ik ook persoonlijk een enorme steun ontvangen, een gebaar dat ik heel erg waardeer. Vandaar via deze weg een hartelijke dank aan een ieder die zich heeft ingezet en blijft inzetten, hetzij door creatief dingen te maken, of te verkopen, of te geven, of te bidden, of ook mijn ouders een bemoedigend woord te geven. Vanuit deputaten christelijke gereformeerde kerken wordt geschreven en gesproken over wederkerigheid; het leven is geven en ontvangen, onderwijzen en leren, helpen en geholpen worden. Bedankt voor wat jullie geven, voor een luisterend oor naar wat we vanuit Haïti doorgeven, voor wat wij via jullie mogen geven en ontvangen.

Een hartelijke groet vanuit Haïti
Margot de Greef