Kerkdienst luisteren


Hier de kerkdienst meeluisteren:

Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist mee te luisteren.


Zondag 25 oktober 2020 Drogeham

Morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 9: 1,11
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 51: 1
Schriftlezing: Daniël 7: 13-14 en Markus 10: 35-45
Gebed
Zingen: Psalm 103: 7
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 4
Dankgebed
Collecten
Zingen: Het gebed des Heeren 9
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 65: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 97: 6
Schriftlezing: Handelingen 8: 9-25
Zingen Psalm 36: 1
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 68: 1
Verkondiging
Zingen Psalm 146: 6
Dankgebed
Collecte
Zingen Psalm 21: 13
Zegen