Kerkdienst luisteren

Hier de kerkdienst meeluisteren:

Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist mee te luisteren.


Liturgie zondag 28 februari

Morgendienst 09:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 9: 11
Persoonlijk gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 119: 37, 69
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 25: 5
Schriftlezing: Zach. 11: 9 – 13 en Matt. 26: 6 – 16
Gebed
Zingen: Psalm 49: 2, 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 13, 14
Dankgebed
Collecten
Zingen: Psalm 8: 4
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 31: 15
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 69: 14
Schriftlezing: Jes. 49: 8 – 18
Zingen Psalm 71: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
Zingen Psalm 77: 5, 6
Verkondiging
Zingen Psalm 27: 3, 7
Dankgebed
Collecte
zingen Psalm 147: 1
Zegen