COVID-19

Geachte gemeenteleden,

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven erop de juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.

Na een periode dat onze overheid geen toestemming gaf diensten met aanwezigheid van gemeenteleden te beleggen is het per 1 juli 2020 weer toegestaan diensten te beleggen waarbij niet meer dan 100 mensen aanwezig zullen zijn.

Het vraagt een hele organisatie om onder gestelde voorwaarden de erediensten door te laten gaan. Als kerkenraad zijn we tot de volgende oplossing gekomen:

 • Alle gemeenteleden jonger dan 65 jaar uit de wijken 1 en 3 zijn op zondag 5 juli welkom in de morgendienst.
 • Alle gemeenteleden jonger dan 65 jaar uit de wijken 2 en 4 zijn op zondag 5 juli welkom in de middagdienst.
 • Alle gemeenteleden ouder dan 65 worden nog verzocht thuis de diensten te volgen. Ouderen behoren nog steeds tot de risicogroepen.
 • Alle gemeenteleden dienen via de hoofdingang de kerk binnen te gaan. Daarbij geldt het volgende:
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Desinfecteer uw handen, er zullen desinfectiemiddelen bij de ingang staan
 • Bij binnenkomst wordt een plaats aangewezen. In verband met een goede doorstroom is het niet mogelijk een eigen zitplaats uit te zoeken.
 • Het is gezinnen toegestaan bij elkaar te zitten. Verder wordt de 1,5 meter maatregel gehanteerd in de kerkbanken
 • Wanneer het mogelijk is zal er gezongen worden in de dienst maar het aantal verzen zal worden gereduceerd. Er wordt er momenteel gekeken naar manieren voor het geval gemeentezang in de diensten niet wordt toegestaan.
 • U kunt de kerk verlaten wanneer dat door de daarvoor aangestelde personen wordt aangegeven. Dit ook weer om een goede doorstroom te garanderen
 • Toiletbezoek wordt tot een minimum beperkt. Ga thuis wanneer dat mogelijk is.
 • Doorgeven van pepermunt  o.i.d. is niet toegestaan.
 • Jassen en tassen worden meegenomen naar de zitplaats
 • Tussen de morgen en middagdienst zal de kerkzaal worden gedesinfecteerd
 • Vooralsnog zal er geen oppas of zondagschool aanwezig zijn, kinderen zijn welkom in de kerk
 • Niet samenscholen op het parkeerterrein voor en na de dienst
 • Er zal vooralsnog niet fysiek gecollecteerd worden. Uw giften kunt u via de bank overmaken.
 • Tot nadere berichtgeving vanuit de overheid zal voor eerst het volgende schema gehanteerd worden voor het bezoeken van de diensten:
DatumMorgendienstMiddagdienst
5 juliWijk 1-3Wijk 2-4
12 juliWijk 2-4Wijk 1-3
19 juliWijk 1-3Wijk 2-4
26 juliWijk 2-4Wijk 1-3
2 augustusWijk 1-3Wijk 2-4
9 augustusWijk 2-4Wijk 1-3
16 augustusWijk 1-3Wijk 2-4

Verder willen we u het volgende vragen:

 • Kom niet naar de kerk wanneer u of jij verkouden bent.
 • Kom niet naar de kerk wanneer u of jij griepachtige verschijnselen vertoont of kortgeleden in de nabijheid van zo iemand bent geweest.
 • Kom niet naar de kerk wanneer u of jij een minder goede gezondheid geniet en daardoor extra kwetsbaar bent.
 • Kom niet naar de kerk wanneer er iemand in het gezin is met een zwakkere gezondheid. Houd ook rekening met de gezinssituatie. Wanneer er één in het gezin verhoging heeft is het de bedoeling dat het hele gezin thuis blijft.

We begrijpen dat deze maatregelen niet naar ieders tevredenheid zijn, maar op dit moment is het voor ons een mogelijkheid om de Dienst van de Heere toch doorgang te laten vinden en te voorkomen dat er tijdens de diensten meer dan 100 personen aanwezig zijn.

U kunt de diensten digitaal beluisteren op de volgende link: www.cgkdrogeham.nl of https://kerkdienstgemist.nl/stations/76-CGK-Maranatha-Drogeham

Lukt het u niet om dat te doen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

Ook wanneer we deze maatregelen treffen, zijn we ons bewust van het onderwijs dat PS 91 geeft: slechts in de Schuilplaats van de Allerhoogste – en dat is ten diepste Christus- is een mens veilig en bewaard!

Met hartelijke zegengroet,

Namens uw kerkenraad,