COVID-19

Geachte gemeenteleden,

Update coronamaatregelen (December 2020)
Op 17 december heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten dat ze het dringende advies van zowel de overheid als het CIO waar ook de CGK in participeert op te volgen en tot en met D.V. zondag 17 januari online diensten te verzorgen. Met deze beslissing zijn we terug bij de situatie zoals deze in april ook was. Dit houdt in dat slechts de kerkenraad aanwezig is tijdens de diensten en gemeenteleden thuis de diensten kunnen volgen.
We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is. Zeker nu de kerstdagen voor de deur staan en we als gemeente op deze dagen niet samen kunnen komen. Toch menen we dit besluit te moeten nemen vanwege alle ontwikkelingen rond de verspreiding van het Covid-19 virus. Ook de verdere kerkelijke activiteiten zullen tot en met D.V. 17 januari worden stilgelegd. Houdt u in de komende tijd de afkondigingen goed in de gaten.

Met hartelijke zegengroet,

Namens uw kerkenraad,