Kerkdienst luisteren


Hier de kerkdienst meeluisteren:

Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist mee te luisteren.


Zondag 27 September 2020 Drogeham

Morgendienst 9:30 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Psalm 89: 3
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 95: 1
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 100: 2
Schriftlezing: Johannes 1: 35-43
Gebed
Zingen: Psalm 34: 5
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5
Lezen: tweede deel van het Avondmaalsformulier
Zingen Psalm 104: 8
Viering van het Heilige Avondmaal
Zingen na de rondgang van het brood Psalm 90: 8
Zingen na de rondgang van de wijn Psalm 23: 3
Slot van het Avondmaalsformulier
Collecte
Zingen: Avondzang 7
Zegen

Middagdienst 14:00 uur

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 122: 1
Stil gebed
Votum en groet
zingen Psalm 42: 1
Viering van het Heilig Avondmaal
Lezen kort formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen na de rondgang van het brood Psalm 111: 3
Zingen na de rondgang van de wijn Psalm 111: 5
Slot van het Avondmaalsformulier
Schriftlezing: Johannes 1: 44-52
zingen Psalm 67: 2
Geloofsbelijdenis
Gebed
zingen Psalm 84: 3
Verkondiging
Zingen Psalm 138: 2
Dankgebed
Collecte
zingen Psalm 30: 3
Zegen