Kerkdienst luisteren


Hier de kerkdienst meeluisteren:

Of gebruik de onderstaande knop om de kerkdienst via kerkdienstgemist mee te luisteren.

Zondag 5 juli 2020 Drogeham

Morgendienst 9:30 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad 
Voorzang Weerklank 427: 1,3 Ere zij aan God de Vader
Persoonlijk gebed 
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3
Lezen van Gods wet en samenvatting
Zingen: Psalm 119: 54
Schriftlezing: Openbaring 12
Gebed
Zingen: Gebed des Heeren 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 121: 4
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 27: 7
Zegen

Middagdienst 14:00 uur
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Voorzang Psalm 8: 1,9
Stil gebed
Votum en groet
zingen Psalm 62: 5
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 13-22
zingen Psalm 116: 1
Geloofsbelijdenis
Gebed
zingen Psalm 97: 1
Verkondiging NGB art. 1
Zingen Psalm 48: 4,6
Dankgebed
Collecte
zingen Psalm 146: 8
Zegen